Siapa Kami

Memfokuskan kepada pengembangan dan pengkormesilan produk teknologi kultur tisu dan pembiakbakaan tumbuhan mencakupi pelbagai penyelidikan dan pembangunan teknik bioteknologi terkini termasuk pengekstrakan herba dan tanaman bernilai tinggi untuk tujuan kesihatan dan industri.

Promo Video

Pasukan Kami

Kami Menyediakan

Image

Benih Pisang Kultur Tisu(Pisang Berangan)

Image

Benih Pisang Kultur Tisu(Pisang Nangka)

Image

Planlet Pisang Kultur Tisu Pelbagai Jenis Pisang

Image

Benih Pisang Berangan Kultur Tisu

Benih pisang berkualiti tinggi untuk hasil yang terbaik

Image

Benih Pisang Berangan Kultur Tisu(Pisang Nangka)

Anak benih pisang nangka yang mempunyai kualiti yang tinggi. dapat mengeluarkan hasil yang terbaik

Image

Planlet Pisang Kultur Tisu Pelbagai Jenis Pisang

Planlet anak benih pisang. Dihasilkan dari sulur yang berkualiti dan melalui kaedah yang terbaik

Alamat


Iklan Premium

user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user user